BikeDeals B.V. geeft om jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met jouw informatie. In onderstaand privacy statement lees je hoe wij omgaan met door jou verstrekte persoonsgegevens en wat jouw rechten zijn.

BikeDeals B.V., gevestigd aan Kikkertstraat 3 Beatrixlaan, 1795AA De Cocksdorp (geen bezoekadres), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens 
Kikkertstraat 3 Beatrixlaan
1795AA De Cocksdorp
(Let op: dit is geen bezoekadres) 
www.bikedeals.nl

Voor vragen kun je terecht bij Functionaris Gegevensbescherming Rutger Pronk. Hij is bereikbaar via vragen@fietsvoordeelshop.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
BikeDeals.nl B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bikedeals.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
BikeDeals B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • BikeDeals B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 
BikeDeals B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BikeDeals B.V.) tussen zit. 

BikeDeals B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Pay. Dit is een betaalapplicatie bij het bestellen van een product uit de webshop. De betaling wordt voldaan via iDEAL, Bancontact of SEPA incasso. Na de betaling verwerkt BikeDeals B.V. de order en wordt het bestelde product zo snel mogelijk toegestuurd. Tot 30 dagen kan het product zonder reden retour worden gestuurd. Verzendkosten zijn voor de koper.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
BikeDeals B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst makkelijker te maken.)
 • Geboortedatum: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst makkelijker te maken.)
 • Adres: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst makkelijker te maken.)
 • Telefoonnummer: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst makkelijker te maken.)
 • E-mailadres: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst makkelijker te maken.)
 • Bankrekeningnummer: 1 jaar (om het bestelproces in de toekomst makkelijker te maken.)

Delen van persoonsgegevens met derden 
BikeDeals B.V. verstrekt verder uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
BikeDeals B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hotjar
We maken gebruik van de technologie van Hotjar om je voorkeuren en wensen beter te begrijpen. En zo je ervaringen op onze website te verbeteren. Net als onze service. Zo krijgen we inzicht in hoe lang je op een pagina bent, op welke links je klikt en wat je leuk of juist niet leuk vindt. Met jouw activiteit en feedback kunnen we dus onze website verbeteren. Hotjar maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om de activiteiten van bezoekers en hun apparaten te verzamelen. Dit omvat het ip-adres van je telefoon, tablet of computer (verkregen tijdens je internetbezoek en zo opgeslagen dat het niet aan een individuele gebruiker gelinkt kan worden), schermgrootte, apparaattype (unieke, maar niet traceerbare apparaatinformatie), browserinformatie en land. Hotjar slaat deze informatie op als een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om via ons verkregen gebruikersdata te verkopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BikeDeals B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bikedeals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BikeDeals B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
BikeDeals B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bikedeals.nl.